Miljøfokus

Beregninger viser, at man ved at abonnere på Middagsfred reducerer CO2-udslippene fra tilberedningen af middagsmaden med 60 %. Det meste af reduktionen skyldes, HVAD man vælger at spise.

Levnedsmidler har stor indflydelse på klimaet. Naturvårdsverket i Sverige (svarer til det danske ’Skov- og naturstyrelsen’) har beregnet, at den mad, der hvert år produceres i de svenske husholdninger, svarer til udslip på to tons drivhusgasser pr. person, hvoraf størstedelen af denne mængde stammer fra selve produktionen af levnedsmidler.

Derfor har Middagsfred gennemført et storskala-klimaeksperiment på madområdet. Eksperimentet går ud på at få et stort antal mennesker til at leve mere klimasmart ved at justere deres syn på kostens sammensætning. Hos Middagsfred fokuserer vi derfor på hele kæden for at få gennemført en så klimasmart holdning til kosten som muligt med alt fra miljøeffekter under selve levnedsmiddelproduktionen over transporter til svindet, dvs. mad der kasseres. Herved efterleves konceptet Ny Nordisk Hverdagsmad, idet det tilstræbes at benytte økologiske og lokalt producerede varer så ofte som muligt, som både skåner miljøet under produktion og transport.

Vi har nøje beregnet, hvor meget kuldioxid en gennemsnitsfamilie i Danmark udsender pga. dens middagsvaner, ved vi sammenligner gennemsnitsfamilien med Middagsfreds-familien på tre områder: 1) Udslip fra produktionen af den mad vi spiser, dvs. det vi vælger at lægge på tallerkenen, 2) Udslip fra den mad vi kasserer og 3) Udslip fra transporter i forbindelse med indkøb af madvarer.

Miljö1

Beregningerne viser, at Middagsfred-familien reducerer klimapåvirkningen ved det daglige middagsvalg fra 2.500 kg kuldioxid til godt 1.000 kg kuldioxid pr. år. Frem til og med uge 20 (8/5-14/5) 2009 har Middagsfred leveret i alt 1.430.020 portioner klimasmart mad til sine kunder, hvilket har resulteret i en reduktion i kuldioxidudslippet på godt 2010 tons. Det svarer til udslippet fra en bil, der kører 334 gange rundt om jorden!

Miljö2

De største besparelser opnås, når vi vælger, hvad vi skal spise til middag, herunder at vælge råvarer med lav kuldioxidækvivalens, som Middagsfred gør, og samtidig mindske madspildet mest muligt. En gennemsnitlig familie reducerer herved udslippene med over 850 kg kuldioxid pr. år eller næsten 50 %, mens madspildet for en Middagsfred-familie ligger lige over et udslip, der svarer til ti kg i forhold til ca. 510 kg for en gennemsnitlig familie.

Miljö3

Vores beregninger viser, hvor let det er for forbrugerene af bidrage til en større miljøforandring ved at tænke over, hvad de spiser. Én familie sparer miljøet for 30 kg kuldioxid pr. år ved at udskifte 10 gammeldags el-pærer med sparepærer. Ved at vælge Middagsfred skåner familien miljøet for et CO2-udslip, der svarer til 38 års brug af sparepærer!

Utsläpp hemtransporter

Middagsfred har fået støtte til sit miljøprojekt af Stockholm Stad og byens ’Klimatpakt’. Middagsfred og Stockholms Stads miljøborgmester Ulla Hamilton underskrev for nylig en hensigtserklæring, der viser, at Middagsfred er en del af Stockholms Klimatpakt, som har til opgave at reducere udslippet af drivhusgasser med 10 % for hver indbygger i Stockholm frem til 2010. ’Klimatpakten’ var en gulerod for Middagsfred i arbejdet med at gennemføre klimaberegningen.

Middagsfred er endvidere stolt samarbejdspartner til Dansk Naturfredningsforening, hvortil vi donerer 10 kr. for hver ny kunde, hvoraf den ene krone betales af den nye kunde ved registreringen.

Kilde:

Kristina Holmblad & Jon Möller, Miljöförvaltningen, Klimatsmart i hemmet, 2009

Naturvårdsverket: Index över nya bilars klimatpåverkan, rapport 5946, Mars 2009

SIK: Klimatavtryck från hushållens matavfall, Augusti 2008

Jordbruksverket 2007:2 version 2007-07-13, statistik över svenskars matvanor